Întrevederea Tinerilor pentru Drepturile Omului cu reprezentantul Episcopiei Romano-Catolice din Chișinău

Monitorizarea și documentarea datelor cu privire la respectarea drepturilor omului in special Libertatea de Religie și Conștiință în Republica Moldova, a determinat un grup de tineri să organizeze intrevederi cu reprezentantii cultelor religioase din Moldova pentru identificarea problemelor cu care se confrunta. Astfel  Pr. Diacon Edgar Vulpe a Episcopiei romano-catolice din Moldova a dat curs invitatiei tinerilor.

În cadrul întrevederii au fost puse în discuție aspecte privind existența cazurilor de discriminare sau hărțuire bazată pe apartenență religioasă, interferența organelor statului în desfășurarea activităților religioase, evoluța dialogului și cooperării inter-religioase în Republica Moldova si alte aspecte ce tin de libertatea religioasa.

Menționăm că Pr. Diacon Edgar Vulpe a prezentat poziția Episcopiei romano-catolice de Chișinău Raportorului Special al ONU privind libertatea de religie, Domnului Heiner Bielefeldt în mai 2014 cînd raportorul s-a aflat în vizita oficială la Chișinău.

În cadrul dialogului reprezentantul cultului catolic a asigurat despre faptul că nu exista cazuri de hărțuire sau instigare la ură ce vizează biserica romano – catolică și enoriașii acesteia. In opinia lui Vulpe elemente de discriminare apar din partea Guvernului Republicii Moldova în ceea ce privește retrocedarea proprietăților confiscate în perioada sovietică și anume Școala Parohială. Litigiul între Episcopie și Guvern se află acum în examinare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. „Nu avem un dialog cu Guvernul. De cîteva ori am solicitat întrevederi cu prim-ministrul. Nu am fost refuzați însă nici nu am reușit să obținem această întrevedere. Autoritățile nu au voință politică de a deschide acest subiect” comunica preotul.

O altă problemă identificată de către Pr. Diacon Edgar Vulpe este lipsa unui cadru legal comun și echidistant, astfel litigiile care apar nu pot fi soluționate din motivul că nu există prevederi care ar reglementa aceste aspecte.

Dialogul inter-religios este unul dintre cele mai importante aspecte discutate, întrucît acesta se regăsește în cele mai multe recomandări oferite Republicii Moldova la Evaluarea Periodică Universală.

„Noi ducem un dialog strîns cu Biserica Ortodoxă atît cea a Basarabiei cît și cea a Moldovei. Suntem într-un permanent contact și avem întrevederi periodice. Deasemenea am colaborat pentru realizarea unui curriculum comun oficial pentru predarea obiectului religiei în școli.” mentioneaza Vulpe.

Pe lîngă dialogul cu alte culte religioase Pr. Diacon Edgar Vulpe a evidențiat vasta activitate socială care o desfășoară prin prisma ONG-urilor cu servicii sociale pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.

Totodată biserica romano-catolică dezvoltă parteneriate și cu autoritățile publice. La data de 9 iulie  2015, Departamentul Instituțiilor Penitenciare și Episcopia Romano-Catolică Chișinău au pus bazele unui acord de colaborare care prevede acordarea de asistență spirituală, religioasă și de cult pentru persoanele din detenție. Deasemenea evoluează pozitiv dialogul între Episcopia Romano-Catolică și Ministerul Justiției al Republicii Moldova în ceea ce privește crearea părților componente noi și înregistrarea Statutelor acestora ,a mai menționat Pr. Diacon Edgar Vulpe.

Grupul de voluntari care monitorizeaza implementarea recomandarilor formulate Moldovei in cadrul Evaluarii Periodice Universale, s-a format în cadrul școlii de vară „Tinerii pentru Drepturile Omului” organizată de Centrul de Informare in Domeniul Drepturilor Omului în luna iunie 2015.