În Moldova se lansează Platforma pentru Egalitate de Gen

(Mihaela Burduja, voluntară CIDO)

Peste 10 organizaţii non-guvernamentale şi activişti civici au format o platformă pentru consolidarea eforturilor tuturor actorilor care militează pentru promovarea egalităţii de gen în Moldova. Lansarea platformei a avut loc la 14 iulie 2015 în cadrul unei conferințe de presă.

Membrii platformei îşi propun să promoveze participarea şi reprezentarea echilibrată a femeilor; dar şi să contribuie la prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei în familie a declarat Victoria Apostol, expertă în gender la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO).

Alte obiective ale platformei sunt promovarea unui mediu propice pentru asigurarea egalităţii de gen pe piaţa muncii, promovarea antreprenorialului feminin, dar şi promovarea unui cadru instituţional adecvat pentru asigurarea egalităţii de gen.

Victoria Apostol a mai menționat că ţinând cont de angajamentele ţării, prioritatea platformei pentru anul 2015 este adoptarea şi implementarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 2014, privind cota de gen, prin acţiuni de lobby şi advocacy, activităţi de sensibilizare a opiniei publice, întâlniri cu comisiile parlamentare şi ministerele de resort.

Amintim faptul că potrivit cercetării pe marginea rezultatelor scrutinului elaborată de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă CEC   fiecare al patrulea candidat la funcția de primar în alegerile locale generale din acest an a fost femeie, în rezultat doar 20% din localitățile din țară sunt conduse de femei. ”Este o tendință înrgijorătoare, deoarece cercetările demonstrează că în țările unde se înregistrează asemenea dezechilibru de gen, sunt mai puține programe sociale, iar nivelul de bunăstare și confort este redus în percepția oamenilor” a declarat sociologul Veronica Ateș, expertă CICDE.

Reiterînd, menţionăm că Legea  cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 09.02.2006, garantează accesul egal la ocuparea unei funcţii publice, asigurarea reprezentării în organele de conducere a componenţei de femei şi bărbaţi şi asigurarea reprezentării în listele de candidaţi a femeilor şi bărbaţilor fără discriminare după criteriul de sex în cadrul partidelor şi a altor organizaţii social-politice, deasemenea atît asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la educaţie şi sănătate cît şi în domeniul social-economic.

Surse: cicde.md lex.justice.md Foto: rfi.ro