Drepturile omului la general

Mai multe informaţii despre drepturile omului:

 

Drepturile omului este un concept privind organizarea relaţiilor în societate. Conceptul drepturilor omului oferă o abordare privind organizarea relaţiilor inter-umane în aşa mod, încît toată lumea, fiecare om va avea posibilitate de a trăi o viaţă decentă şi fericită, în armonie cu ceilalţi oamenii din jur.

În lumea contemporană oamenii trăiesc în ţări, în state. Statele în fine sunt nişte organizaţii mari de oameni, care dispun de aparat şi mecanisme pentru organizarea şi coordonarea vieţilor şi activităţilor locuitorilor acestora.

În orice societate, în orice stat trăiesc mulţi oameni cu diferite origini, din diferite grupuri sociale, cu diferite viziuni şi gusturi. Şi pentru a organiza viaţa acestei multitudini de oameni într-un mod cel mai bun este nevoie de nişte mecanisme, reguli de convieţuire, care vor asigura pace şi linişte şi care vor asigura fiecărui om, fiecărei familii o viaţă bună şi un trai decent.

Încă din timpurile străvechi se trage aşa-zisă "regulă de aur": nu fă altuia, ceea ce nu-ţi doreşti ţie. În linii mari conceptul drepturilor omului spune acelaşi lucru: dă altora aceleaşi drepturi, pe care ţi le doreşti ţie. Sau dacă vom exprima această idee într-un limbaj mai formal, mai juridic: fiecare om are aceleaşi drepturi egale, care îi asigură şansă pentru o viaţă bună şi decentă.

Anume aceste drepturi, care dau şansă pentru o viaţă bună şi decentă, sunt supranumite "drepturile fundamentale ale omului".*     

Descrierea conceptului drepturilor omului în acte juridice