Ce este discriminarea?

Discriminare este situaţia în care oamenii din diferite grupuri sociale nu se bucură în egală măsură de un drept fundamental sau garantat prin lege, fără un motiv justificat.

Legea RM cu privire la asigurarea egalităţii defineşte discriminarea ca "orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse". 

Mai multe informaţii despre discriminare: 

Discriminarea în sistemul educațional

Am fost discriminat(ă). Ce pot face?

Cadrul juridic

Legea cu privire la asigurarea egalităţii