Decizia de numire în funcție a Avocatului Copilului declarată neconstituțională.

Instituțiile de protecție a Drepturilor Omului din Republica Moldova au intrat în vizorul unui grup de tineri care monitorizează fucționalitatea acestora pentru realizarea unui raport privind implementarea  recomandărilor adresate RM în cadrul Evaluării Periodice Universale.

Grupul de inițiativă a monitorizat modalitatea desemnării Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. Astfel la data de 3 iulie 2015 doamna Ecaterina Burlacu a fost numită în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, pentru un mandat de 7 ani. Deputatul Anatol Șalaru a sesizat Curtea Constituțională pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului a d-nei Burlacu.

Au apărut neclarități față de cerința legală prin care candidatul la funcția de Avocat al Poporului trebuie să se bucure de o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului. Acest aspect a fost examinat de către Curtea Constituțională și analizat în cadrul unei Opinii prezentată de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).  Potrivit Opiniei prezentate, notorietatea se echivalează cu însușirea de a fi cunoscut de multă lume prin fapte remarcabile în domeniul drepturilor copilului,

Un alt argument invocat este încălcarea prevederilor legale referitor la condițiile de eligibilitate a candidatului care trebuie să se bucure de o vechime în muncă de cel puțin 10 ani în domeniul apărării și promovării drepturilor omului.

În final Curtea Constituțională nu a putut constata îndeplinirea condiției activității notorii în domeniul apărării și promovării drepturilor omului, în general, și a drepturilor copilului, în particular și a  declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 2015 privind numirea în funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului.

Contactați de tinerii pentru Drepturile Omului, colaboratorii instituției ombudsmanului au declarat că alegerea Avocatului Copilului a fost făcută de către Parlament și alte detalii nu ne pot oferi despre candidată și activitatea acesteia în domeniu.

Este de menționat că instituția Ombudsmanului este în proces de reformă, ce are drept scop fortificarea funcționalității prin aplicarea măsurilor de rigoare de către avocații poporului în conformitate cu principiile de la Paris, regăsite în Convențiile ONU. Astfel avocatul copilului pe lîngă faptul că reprezintă un garant al respectării drepturilor copilului, este și vocea copiilor din Republica Moldova.

Informațiile colectate de grupul de inițiativă vor fi valorificate într-un raport privind implementarea  recomandărilor adresate RM în cadrul Evaluării Periodice Universale. Tinerii voluntari au fost instruiți în cadrul unei școli de vară organizate de Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului în luna iunie a anului curent.

Surse: http://crjm.org/wp-content/uploads/2015/04/Opinie_ombudsman-copii.pdf
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=658&t=/Prezentare-gen...