Cerere de oferte pentru achiziționarea serviciilor aferente organizării unui seminar

CERERE DE OFERTE

Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului în cadrul proiectului “Inclusive Human Rights and Equality Monitoring and Mainstreaming  Project” organizează în data de (5-6  sau 12-13 decembrie 2015) o instruire pentru un grup de persoane din Moldova.

Instruirea necesită achiziția de servicii de cazare, masă, pauză de cafea şi închiriere sală de conferință. Prin prezenta, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite o ofertă de preț pentru:
• servicii de cazare pentru 2 zile/1 noapte.
• servicii de alimentare, incluzând costurile pentru 3 mese complete pe zi și (1-2 coffee break-uri pe zi), pentru 25-30 de persoane (solicităm alimentația asigurată să corespundă și nevoilor speciale a persoanelor vegetariene ) ;
• sală de conferințe dotată cu tehnica necesară pentru instruiri.

O cerință obligatorie este acomodarea rezonabilă conform ultimelor standarde pentru persoanele cu mobilitatea redusă și utilizatori de scaun rulant în vederea asigurării accesului independent la toate serviciile și facilitățile solicitate.

Oferta este valabilă atît pentru mun. Chișinău cît și pentru alte localități. Solicităm să fie indicate prețurile în MDL pentru o unitate (cameră/persoană), precum și următoarele informații:
• datele de contact ale companiei;
• persoana de contact;
• rechizitele bancare ale companiei;
• semnătura persoanei autorizate;
• ștampila umedă a companiei.

Data-limită de depunere a ofertelor este 30 noiembrie.
Vă rugăm să expediați oferta la adresa de e-mail: asistent@cido.org.md