Cadrul instituţional naţional

Pentru a asigura în mod practic drepturile fundamentale ale omului, statul instituie diferite organe statale. 

Organizații non-guvernamentale 

Instituţii şi organe de stat cu competenţă specială (pe domenii)

Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi

Consiliul naţional pentru protecţia drepturilor copilului

Biroul Relaţii Interetnice