Avocatul Poporului cere revizuirea deciziei ANRE cu privire la majorările tarifelor la energia electrică și a gazelor naturale

Avocatul Poporului Mihail Cotorobai, pledează pentru revizuirea deciziei ANRE cu privire la majorările cu 30-35 % a tarifelor la energia electrică şi cu 15 % a celor la gazele naturale.Cotorobai consideră că aceste majorări vor provoca inevitabil o creştere explozivă a preţurilor la alte mărfuri şi servicii, cum ar fi tarifele la energia termică și alte servicii comunale, la produsele şi mărfurile de primă necesitate. 

Ombudsmanul atenţionează asupra faptului că impactul social al majorărilor de tarife va fi unul dezastruos în condiţiile unor venituri şi aşa modeste ale populaţiei şi ale puterii reduse de consum a acesteia. Noile scumpiri ar putea avea efecte dramatice pentru categoriile social-vulenerabile ale populaţiei care şi pînă la majorările de ultimă oră s-au aflat la limita sărăciei. În rapoartele anuale, Instituţia Ombudsmanului a semnalat în repetate rînduri despre faptul că circa 98% dintre beneficiarii de pensii primesc o pensie sub nivelul minimului de existență, iar pensia medie de dizabilitate constituie 57,6% din minimul de existență.

Totodată, potrivit datelor oficiale cu privire la relaţia dintre veniturile şi cheltuielile  populației arată, încă în anul 2014 cheltuielile au depășit veniturile. Devalorizarea monedei naţionale din anul curent şi creşterea ratei inflaţiei au condus la reducerea şi mai drastică a veniturilor şi a puterii de cumpărare a persoanelor şi la sărăcirea şi mai accentuată a acestora.

Mihail Cotorobai aminteşte de faptul că asigurarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială (la un nivel de trai decent) este un drept constituţional prevăzută de Legea Supremă a Republicii Moldova în art. 47 alin.(1). Totodată,  prin ratificarea celor mai importante tratate internaţionale în domeniul drepturilor omului, statul şi-a asumat angajamentul şi responsabilitatea de a respecta principiile fundamentale general-valabile ale dreptului internaţional contemporan în domeniul drepturilor omului, de a asigura respectarea drepturilor oricărei persoane.     
În special, ratificînd în anul 1990 Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Republica Moldova s-a angajat ca, utilizînd  la maximum resursele sale disponibile,  să asigure în mod progresiv prin toate mijloacele adecvate drepturile prevăzute de acesta.

Pentru mai multe detalii accesați: ombudsman.md