Anunt de selectare a participantilor (termen prelungit)

Termen limita prelungit - 13 iunie 17h00

Centrul de Informare în domeniul drepturilor Omului (CIDO) invită participanți și participante la instruirea “Metodici de elaborare a analizelor de politici publice din perspectiva drepturilor omului” care va avea loc în perioada 20—21 iunie 2016.

Instruirea își propune abilitarea grupurilor expuse la discriminare (si a organizatiilor care activeaza in domeniu) în elaborarea analizelor de politici din perspectiva drepturilor omului și a nediscriminării. Deasemenea vor fi abordate aspecte cheie legate de depunerea și examinarea plângerilor cât și cazuistica și specificul instituțiilor de apărare a drepturilor omului.

Trainingul va fi moderat de experți din partea CIDO, Oficiului Avocatului Poporului și a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității.
Pentru a Vă înregistra la instruire, Vă rugăm să completați formularul și să îl expediaţi până la data de 13 iunie 2016 17h00 la adresa asistent@cido.org.md