Ajutor în cazul drepturilor încălcate

În Republica Moldova există cîteva căi principale de apărare şi/sau restabilire a drepturilor încălcate:

1) Prin sesizarea organelor de stat competente, prin utilizarea căilor juridice

2) Prin apelare pentru ajutor la organizaţiile nestatale (organizaţiile obşteşti, neguvernamentale)

3) Prin acţiunile publice şi prin implicarea mass media

Mai jos urmează o descriere scurtă a fiecărei căi. Pentru informaţii mai desfăşurate şi detaliate, selectaţi şi apăsaţi calea respectivă din meniul din stînga.

Sesizarea organelor de stat competente, utilizarea căilor juridice

În Republica Moldova există mai multe organe şi instituţii de competenţă generală şi specială, care au drept sarcina apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Un tablou mai amplu al acestor organe şi instituţii îl puteţi găsi AICI. Deşi Portalul nostru îşi pune ca scop informarea şi explicarea modului în care fiecare om îşi va putea apăra drepturile, cu regret sistemul juridic din Republica Moldova deseori este într-atît de birocratizat şi cîteodată corupt, încît utilizarea unor căi juridice va cere foarte mult timp, eforturi şi nervi. În acest context merită din start de apreciat propriile forţe, înainte de începere a proceselor juridice. În multe cazuri, în special cînd este vorba de încălcări grave, poate fi necesară asistenţa juridică. Mai mult despre asistenţa juridică disponibilă puteţi citi AICI.

Apelarea la organizaţiile nestatale (organizaţiile obşteşti, neguvernamentale)

În Republica Moldova există un număr de organizaţii obşteşti, care oferă ajutor celor, drepturile cărora au fost încălcate. Lista organizaţiilor obşteşti, care apără drepturile omului, poate fi găsită AICI. Este important de menţionat, că asociaţiile obşteşti nu substituie structurile de stat. Asociaţiile obşteti, de regulă, sunt compuse din voluntari şi activişti, cu foarte puţini salariaţi, deseori neavînd la dispoziţie mulţi bani. Mai mult ca atît, nulte din aceste asociaţii lucrează doar în cîteva domenii (de exemplu, doar fac instruiri, sau se ocupă doar de monitorizarea încălcărilor), şi nu se ocupă de acordarea asistenţei juridice.  Din aceste motive asociaţiile obşteşti au posibilităţi limitate de a se implica, şi nu pot ajuta pe toţi şi în toate situaţii.

Acţiunile publice şi prin implicarea mass media

Cu regret se constată, că în condiţiile actuale ale Republicii Moldova cele mai efective mijloace pentru a opri încălcarea drepturilor omului deseori sunt nu mijloacele juridice, ci mijloacele de informare în masă. În timp ce procesele juridice pot dura lunile şi anii, fără garanţia unui rezultat just, apelarea la mass media în multe situaţii poate produce un rezultat mult mai rapid şi efectiv. Deşi nici această cale nu este o panacee, "gălăgie" în mass media este aproape unicul lucru de care au o oarecare teamă cei, care încalcă drepturile fundamentale ale omului. Pentru a vedea lista mijloacelor de informare în masă care pot fi interesate şi implicate, în cazul încălcării drepturilor fundamentale ale omului, apăsaţi AICI.             

Txt