Evaluarea Periodică Universală (EPU)

Ce este Evaluarea Periodică Universală?

Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un mecanism al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu ajutorul căruia acesta evaluează, la fiecare patru ani şi jumate, îndeplinirea de către toate cele 192 state membre ale ONU a obligaţiilor şi angajamentelor asumate ce ţin de drepturile omului. Acesta este un mecanism de cooperare, bazat pe informaţii obiective şi sigure şi pe tratamentul egal al tuturor Statelor. Procesul de evaluare are ca scop implicarea integrală a Statului evaluat şi, în acelaşi timp, nu este o povară pentru State.

Scopurile principale ale EPU sunt:

  • Soluţionarea inegalităţilor şi tuturor formelor de discriminare.
  • Promovarea situaţiei drepturilor omului pentru toţi.
  • Impunerea guvernelor să-şi respecte obligaţiile şi angajamentele în domeniul drepturilor omului.
  • Evaluarea evoluţiilor pozitive şi provocărilor cu care se confruntă ţările.
  • Schimbul celor mai bune practici între ţări şi părţile interesate.

Procesul EPU include:

• Pregătirea bazei documentare de către Stat şi alţi constituenţi, inclusiv prin consultare la nivel naţional pentru a pregăti contribuţia Statului pentru evaluare şi prezentarea informaţiei de către organizaţiile societăţii civile;
• Un dialog interactiv de trei ore în Grupul de Lucru al EPU între Statul evaluat şi alte State membre ale o­nU;
• Adoptarea de către Grupul de Lucru al EPU a raportului privind rezultatele evaluării;
• Adoptarea de către Consiliu, la următoarea şedinţă ordinară, a rezultatelor evaluării; şi
• Consolidare şi implementare de către Statul vizat şi alţi constituenţi relevanţi.

Deoarece este un mecanism nou al Consiliului, EPU urmează să demonstreze încă că va fi eficient în promovarea şi protecţia drepturilor omului. Este important ca guvernele şi alţi constituenţi, inclusiv ONG-urile să lucreze constructiv cu aceasta, inclusiv prin stabilirea unor precedente bune.

Întrebări şi răspunsuri privind Evaluarea Periodică Universală a Consiliului pentru Drepturile Omului: http://old.amnesty.md/news/%C3%AEntreb%C4%83ri-%C5%9Fi-r%C4%83spunsuri-p...

Informaţii detaliate despre EPU găsiţi pe pagina Ministerului de Justiţie a RM accesînd http://www.justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=124