Cerere de oferte pentru achiziționarea serviciilor de realizare și difuzare a materialelor video în domeniul drepturilor omului

(16 Noiembrie 2015) 

Data limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie 2015.

Asociaţia Obştească „Centrul de Informare în domeniul Drepturilor Omului (CIDO) este o asociaţie obştească / non-guvernamentală care activează în vederea promovării drepturilor fundamentale ale omului, democraţiei şi statului de drept în calitate de valori supreme în Republica Moldova şi în întreagă lume.

Pa parcursul anului 2015-2016 cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova CIDO implementează proiectul  „Integrarea în mass-media a drepturilor omului și a egalități”. În cadrul acestuia se planifică în perioada decembrie 2015 – iulie 2016 elaborarea unor spoturi instructive cu durata de 12-15 minute în domeniul drepturilor omului, nediscriminării, egalității.

În acest context CIDO invită toate instituțiile / organizațiile care sunt interesate să ofere servicii de realizare tehnică şi difuzare a respectivelor videouri , să prezinte ofertele de rigoare.

Mai multe informaţii privind tenderul sunt disponibile la solicitare (via director@cido.org.md). Data limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie 2015.

Sarcinile de bază
• Asigurarea tuturor condiţiilor tehnice pentru realizarea materialelor video de 12-15 minute inclusiv dotarea studioului și pregătirea profesională a echipei de producere
•  Difuzarea materialelor realizate conform cerinţelor enunţate mai jos.

Condiţii tehnice pentru realizarea materialelor video:
• Mărimea studioului televizat: min. 30 m2, 3 fotolii pentru invitaţi,  sistem de semnalizare (4 lavaliere pentru invitaţi şi moderator, plasmă pentru vizionarea reportajelor, 2 microfoane wireless)
• Filmare în studioul cu min. 4 camere şi o regie HD
• Filmare pe croma pentru efecte speciale
• 1 prompter
• Set lumini (lumina calda si/sau rece)
• Asigurarea unei calităţi pentru difuzare în format HD
• Format de emisie - 16/9 sau 4x3 difuzarea materialelor de 12-15 min cu înregistrare apriori
• Auditoriul efectiv al postului de televiziune - minimum 50,000 persoane, cu acoperirea a cel puţin 15 raioane
• Locaţia studioului la mun. Chişinău
Conținutul materialelor video va fi negociat cu CIDO la etapa de realizare și vor cuprinde imagini din studio și din teren inclusiv reportaje, interviuri vox-uri.

Solicitanţii eligibili. Pachetul obligatoriu de documente:
- portofoliul companiei / organizaţiei;
- descrierea şi confirmarea condiţiilor tehnice necesare;
- oferta financiară dezagregată pe categorii;
- certificat de înregistrare;
- date bancare adeverite prin semnătura persoanei autorizate;
- mostră de amprenta ştampilei şi semnătura persoanei autorizate.

Propunerile vor fi transmise într-un plic sigilat la adresa:  Republica Moldova, or.Chișinău, MD-2012, CP-139.
Doar compania selectată va fi contactată. Rezultatele tenderului vor fi publicate pe site-ul: www.drepturi.md după 30 noiembrie 2015.